fbpx

Zdraví je pro nás prioritou – formaldehyd pod kontrolou

Existují materiály na bázi dřeva bez formaldehydu?

Podle odhadů Fraunhofer-Institut obsahuje dnes 80 – 85 % všech dřevotřískových desek lepidla obsahující formaldehyd. Výrobce během uplynulých 20 let jeho emise výrazně snížili a odborníci počítají s dalším snižováním.

Technicky vyspělá lepidla bez obsahu formaldehydu, jako je omezeně dostupné lepidlo na bázi polymerického difenylmethandiizokyanátu (PMDI), kladou při zpracování vysoké nároky na bezpečnost práce, což vede k vyšším koncovým cenám.

Společnost EGGER vyrábí také surové desky lepené lepidly neobsahujícími formaldehyd, které jsou obvykle klasifikovány jako třída E0: desky EUROSTRAND® OSB 4 Top a desky EGGER DHF, jež jsou rovněž lepené polymočovinou. Jsou vhodné pro aplikaci v oblastech, ve kterých nelze použít výrobky s povrchovou úpravou omezující emise. Tyto desky mohou být použit jako základní nosič pro dýhování povrchu.

Jaké množství formaldehydu v materiálech na bázi dřeva je považováno za nebezpečné?

0,1 ppm formaldehydu odpovídá evropskému právně závaznému standardu E1. V návaznosti na svoji analýzu rizik potvrdila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2010 tuto směrnou hodnotu jako tzv. „Safe Level“ (bezpečnou úroveň). Tímto jsou považovány dle aktuálního stavu vědomostí všechny výrobky splňující hodnotu 0,1 ppm za absolutně bezpečné.

Podle odhadů Fraunhofer-Institut obsahuje dnes 80 – 85 % všech dřevotřískových desek lepidla obsahující formaldehyd. Výrobci během uplynulých 20 let jeho emise výrazně snížili a odborníci počítají s dalším snižováním.

Technicky vyspělá lepidla bez obsahu formaldehydu, jako je omezeně dostupné lepidlo na bázi polymerického difenylmethandiizokyanátu (PMDI), kladou při zpracování vysoké nároky na bezpečnost práce, což vede k vyšším koncovým cenám.

Společnost EGGER vyrábí také surové desky lepené lepidly neobsahujícími formaldehyd, které jsou obvykle klasifikovány jako třída E0: desky EUROSTRAND® OSB 4 Top a desky EGGER DHF, jež jsou rovněž lepené polymočovinou. Jsou vhodné pro aplikaci v oblastech, ve kterých nelze použít výrobky s povrchovou úpravou omezující emise.

Společnost EGGER nabízí výrobky pro všechny zmíněné standardy, přičemž jimi předepisované mezní hodnoty jsou u nich podkračovány. Desky DHF a podlahy splňují svými emisními hodnotami pod 0,05 ppm požadavky pečeti jakosti „Blauer Engel – Modrý anděl“. S výstupní koncentrací formaldehydu nižší než 0,03 ppm jsou laminované desky EURODEKOR® zařazeny na seznam výrobků Schweizer Lignum. Jako subdodavatel dodavatelů společnosti IKEA vyrábí také surové desky, které splňují požadavky standardu CARB-2.

Povrchy šetrné k životnímu prostředí

U materiálů na bázi dřeva jsou pro povrchovou úpravu obvykle používány melaminová pryskyřice, lak i laminát. Mezi nimi převažují zejména povrchy potažené melaminem impregnovaným papírem na různých nosných deskách. Skládají se z jedné nebo více vrstev impregnovaného dekoračního papíru, který je nanesen přímo na desku. Na rozdíl od nich je u laminátu přidáno navíc ještě několik vrstev natronových papírů impregnovaných fenolovou pryskyřicí. U některých výrobků je povrch chráněn ještě overlayem. Skladba povrchu rozhoduje o odolnosti, vzhledu a masivnosti povrchu.

Povrchy na bázi melaminové pryskyřice, lamináty a většina laků jsou plně vytvrzené systémy. Sami o sobě vykazují pouze velmi nízké emise. Kromě toho brání uvolňování emisí z podkladových materiálů, takže desky s povrchovou úpravou vykazují v porovnání se surovými deskami výrazně nižší hodnoty emisí těkavých organických látek a formaldehydu. 

Udržitelně stavět a zdravě žít s materiály na bázi dřeva od firmy EGGER

Atestace našeho dodavatele, společnosti Egger.

Konzultace ZDARMA přímo u vás doma.
Objednejte si termín telefonicky nebo nám zanechte svůj email a my se vám ozveme.

    Volejte +420 602 408 636